Ordonnanz Velo – Rahmentasche Mod. 05/93 1959 Preis: CHF 340.–